English

Se mer om boken her

torsdag 23. februar 2012

Hvorfor arbeide med frafall?


Å arbeide med frafall gir en rekke positive effekter for lærestedet selv og studentene, men også for samfunnet og næringslivet rundt lærestedet. Nedenfor finner dere de argumentene jeg mener er viktige.
Har dere andre argumenter? Kanskje for andre enheter eller grupper, eller er dere uenig i argumentasjonen? Da setter jeg pris på innspill. Det skal nå være enkelt for alle å legge inn sine kommentarer.

For lærestedet

Økt rekruttering
Størst påvirkning på ungdoms valg av utdanning har venner, søsken, foreldre og annen familie.   
Har disse rollemodellene hatt negativ opplevelser ved et lærested vil det prege samtalene de har med potensielle søkere. Tilsvarende vil suksessfulle studenter være positive ambassadører som generer nye generasjoner av studenter.
Med lite frafall vil man over tid også øke bredden av mennesker som representerer utdanningen i det offentlige rom, utdanningen vil bedre sitt omdømme generelt. Alle forhold som vil legge grunnlag for økt rekruttering.

Økt kvalitet
Å arbeide for lavere frafall blant studentene innebærer at flere studenter må oppleve at de behersker studiene og oppnår best mulig resultater.  Der man har oppnådd lavere frafall ser man også at resultatene bedrer seg (Tinto, Sæthre). Frafallsarbeid og kvalitetsarbeid er med andre ord to sider av samme sak.

Egenrekruttering
Ved å oppnå god gjennomføring og gode resultat på bachelornivå vil dette øke søkningen til videre utdanning ved lærestedet. Man vil også letter få egne kandidater til å satse på en karriere ved lærestedet, noe ofte er viktig for kontinuiteten i arbeidsstokken.

Trivsel
At flere studenter opplever suksess med studiene vil gi positiv feedback til alle ansatte ved studiet. Dette gjelder både konkret i omgang med studentene, men også indirekte gjennom godt omdømme.

Økonomi
Økt gjennomføring gir ikke bare flere resultatmidler fra departementet, det vil også redusere behovet for markedsføring jfr. første punkt. Fortsatt må man gjennomføre gode informasjonstiltak for å sikre at søkere vet hva de går til, men mer kostbare tiltak i media, på kino, på busser og lignende kan begrenses til et minimum.
Legg også merke til at lærere ved lærestedene i svært liten grad tillegger økonomi vekt dersom de ville arbeide for å redusere frafall. Det er da heller ikke funnet noe som tyder på at lærerne «pynter» på resultatene for å få mer resultatmidler (NIFU, Sæthre)

For studenten

Betydningen av suksess
Å lykkes med det man setter i gang med og har tenkt å fullføre gir personlig tilfredsstillelse og selvtillit. Alternativet er å mislykkes. Heldigvis finner mange alternative utdannings- eller karriereveier, men for noen vil det å feile være ødeleggende. Personer med fullført høyere utdanning har lettere for å få arbeid, og scorer høyere på en rekke forhold som går på helse og personlig tilfredshet.

Trivsel
Godt frafallsarbeid innebærer å få den enkelte student til å trives og føle seg trygg i på lærestedet. Dette er i seg selv en viktig kvalitet for den enkelte student og bidrar til danningen som er viktig i all utdanning.

Økonomi og en fremtid lokalt
De fleste velger sin første utdanning nærmest mulig hjemstedet, noe som for en del betyr mindre utgifter til bolig og reise. Samtidig vil man ha et nettverk lokalt og derved også en større mulighet til å finne arbeid lokalt etter utdanning. Siden tiden under utdanning for endel faller sammen med etablering av egen familie vil nærhet til besteforeldre ha mange praktiske og økonomiske fordeler.

Samfunnet
Arbeidskraft og distriktspolitikk
Etterspørselen etter arbeidskraft og spesielt arbeidskraft med høyere utdanning er stor i Norge. Spesielt innen enkelte fagområder er det mye import av utenlandsk arbeidskraft. Utfordringene blir spesielt stor i offentlig sektor som ikke kan konkurrere med næringslivet på lønn. Og spesielt sliter skolen som trenger lærere med gode norskkunnskaper.
Et frafall i enkelte utdanninger på over 50 % er med andre ord ikke akseptabelt for arbeidsmarkedet, og er i seg selv et viktig argument for å redusere frafallet.
I dette bildet hører også med at ungdom søker seg bort fra distriktene og inn til de store byene, noe som for mange kommer av at det er i de store byene man finner flest tilbud innen høyere utdanning.  Mange etablerer seg med familie eller knytter på andre måter bånd til stedet der de utdanner seg. Ved at flere lokale studenter gjennomfører vil lokale arbeidsgivere få ansatte med røtter lokalt, noe som ofte er avgjørende for å få fatt i arbeidstagere som blir værende i lengre perioder.

Bra for demokratiet
At flere gjennomfører høyere utdanning øker kunnskapsnivået blant politikere, byråkrater, journalister og den enkelte velger. Avgjørelser som blir fattet baserer seg mer på kunnskap.

Nyskapning
I nedgangstider vil personer med utdanning ha et annet faglig utgangspunkt for å etablere ny virksomhet på helt nye felt eller med andre vinklinger.

5 kommentarer:

 1. Du er åpenbart inne på mange viktige virkninger av frafall her, men i mine undersøkelser oppfatter jeg problemet som noe oppkonstruert.

  Jeg tok utgangspunkt i ett kull økonomistudenter en måned inn i studiene (de som faller fra før er relativt uinterressante) og så deretter hvor de var våren i 2. trinn. Dvs mot slutten av fjerde semester.

  Det jeg oppdaget var at flertallet av de som ikke var igjen i det ordnære bachelorløpet hadde byttet utdanning. I de fleste tilfeller til en annen utdanning på samme institusjon/studiested. Og mange hadde god bruk for/innpasset de studiepoengene de hadde tatt i sine nye studier.

  Dette medførte at vi la denne analysen noe på is da vi mente at det var samfunnsøkonomisk nyttig at studentene fant "riktig studium" i steden for å presse dem igjennom vårt løp.

  Skal se om jeg finner igjen analysen dersom det er ønskelig.

  Mvh
  Lars Vemund Solerød

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for innspill
   Og ja, et flertall av de som faller fra finner andre studier eller andre oppgaver de trives med.
   Men når 4 av 10 faller helt ut av HU og når over 50 prosent av ingeniørstudenter gir opp har vi et samfunnsproblem. Når vi så vet at det finnes relativt enkle virkemidler for å gjøre en forskjell, bør vi vel gjøre det vi kan?
   Ellers berører du her endel av de mer grunnleggende betraktningene du finner i bloggposten om filosofiske betraktninger om frafall.
   Tar gjerne imot "analysen"du skriver om. Send til amnhs@uib.no

   Slett
 2. (for ordens skyld: Jeg sitter ikke med temaet som arbeidsfelt nå, men synes problemstillingene er interressante. Tror dessverre analysen ligger igjen hos forrige arbeidsgiver)

  For å utfordre tankegangen din litt videre så kan man tenke følgende:
  Stadig større andel av ungdomskullene tar høyere utdanning og det er uttalt at man ikke skal senke de faglige krav. Er ikke ett økende frafall forventet? Kanskje man heller burde jobbe for å få frafallet tidligere slik at man unngår at noen kaster bort år på en utdanning de ikke hører hjemme på?

  Når du snakker om Ingeniører mener jeg det er det litt spesielt da det er ett skrikende behov for kompetansen i Norge og man ikke klarer å dekke etterspørselen. For å øke gjennomstrømningen der må man da kanskje "flytte" de flinke hodene fra andre utdanninger ved hjelp av virkemidler som betalt utdanning++?

  SvarSlett
  Svar
  1. Tar ikke din siste kommentar utgangspunkt i at det bare finnes en viss andel mennesker som egner seg for HU. Når vi så vet at det fortsatt er slik at barn av akademikere i større grad fullfører en HU så må vi enten anta at disse er bedre egnet eller har bedre støtte hjemme. Jeg er nok blant de som mener at manglende oppfølging fra Lærestedene premierer de som har med seg et akademisk tankesett hjemmefra og derfor greier seg mer på tross av tilbudet enn på grunn av tilbudet. Skal større grupper av unge lykkes må vi være mye mer bevisste på hva vi gjør både i og rundt undervisningen.
   Takk igjen for innspill som jeg må forholde meg til i boken.

   Slett
 3. Du kan godt kalle det arv/miljø-problematikk ja :)

  Hadde forresten ikke lest de forrige postene dine før nå, men skal nok gi de videre til vår kvalitetsrådgiver :)

  SvarSlett