Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

fredag 29. mai 2009

Oppstart blogg - Haas1- Harald Åge

Jeg starter i dag min egen blogg
Tanken er at den skisserer ulike forhold som vedrører jobben, ofte med tanke på å publisere en kortversjon på twitter.

Jeg er; Harald Åge Sæthre og er prosjektleder ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Prosjektet ser på hele studieløpet fra rekruttering, mottak og innholdet i studiet til ferdige kandidater.

se egen hjemmeside: http://uhu.uib.no/haas/