Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

fredag 18. november 2022

Bli med på arbeidsseminar om bøkene

til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
5 - 6. desember, ved NTNU Trondheim 

Arbeidsseminaret vil bli innledet med en beskrivelse av hva bøkene vil komme til å inneholde og hvordan de er tenkt brukt.

Deretter vil det bli lagt opp til diskusjoner i grupper hvor deltagerne får mulighet til å spille inn hva de trenger av bøkene for sitt arbeid. Ideen er at forfatteren skal få tilbakemeldinger, tips, ideer og forslag. Hensikten er å gjøre bøkene mest mulig relevante og anvendelige.
Deltagerne vil gjennom seminaret få en helhetlig skisse på alle sider av å drive et tiltak med - Mentorering i grupper. I tillegg vil man kunne lytte inn på kollegers vurdering av utfordringene med eksisterende ordninger de driver, og hva som har fungert spesielt godt.

Les mer om seminaret og se presentasjonen som ble gitt.