Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

fredag 27. mai 2011

Frafall i høyere utdanning


Den pågående debatten om frafall i høyere utdanning synes merkelig med tanke på alle rapporter og avisoppslag om store frafall på svært mange bachelorstudier. (Se linker nederst).

Følger man hele kull, er det et flertall av studier, både på høyskoler og universitet, som rapporterer om frafall på over 50 %. Spesielt er frafallet stort det første studieåret, og det er studier som bevisst tar opp et stort antall studenter fordi de vet at frafallet er meget stort i starten av studiet. Ved å ta opp, la oss si 1000 studenter sitter de igjen med 700 i andre semester, noe som er det de egentlig hadde kapasitet til. Når vi så vet at vi med relativt enkle midler kan redusere dette frafallet med så mye som 200 er det merkelig at ikke departementet ikke ser at et slikt frafall er uheldig.
For mange er det å slutte et personlig nederlag som preger dem videre i livet, og for samfunnet betyr det at mange arbeidsgivere ikke får fatt i den kompetansen de trenger. For lærestedene betyr frafallet først og fremst at det blir færre dyktige søkere til mastergrader, forskerutdanninger og til syvende og sist færre å velge blant til faste stillinger.

At departementet gjør om studiepoengproduksjonen per student til frafallstall blir helt feil. På denne måten teller ikke de studentene med som faller fra utenom registreringsperiodene og det er her det store frafallet finner sted.

Jeg er blant de som mener at tankene bak Kvalitetsreformen har vært av det gode, og vi ser at reformen har gitt noen positive utslag, men det er ingen tvil om at mange læresteder og studier har mye og gå på i arbeidet med å tilrettelegge læringsmiljøet for studentene. Ofte dreier ikke dette seg og faglige endringer, men om å skape trygge sosiale rammer og bidra til å støtte opp om studentenes motivasjon for studiene.

Jeg vil også legge til at analyser ved eget fakultetet ikke tilsier noen mildere bedømming av studentene etter reformen. Man skal ikke undervurdere den høye arbeidsmoralen som finnes blant våre lærere. At det fakultetet jeg representerer i dag produserer langt flere studiepoeng enn før reformen skyldes først og fremst at vi rekrutterer flere studenter og opptakskravene i realfag og matematikk som ble innført i 2005.

Se Tora Aaslands blogg:
http://toras-blogg.blogspot.com/

Ulike rapporter og oppslag om frafall:

http://www2.uit.no/ikbViewer/page/nyheter/artikkel?p_document_id=93287

http://www.nito.no/Student/Frafallstiltak/Frafallstelefonen/Frafallstelefonen/

http://www.studentum.no/Sections/Newsdesk/Newsdesk.aspx?NewsdeskID=1179

http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2006/NIFU%20STEP%20Arbeidsnotat%2046-2006.pdf

http://www.nifustep.no/Norway/Publications/2008/Delrapport%203%20-%20Kvalitetsreformen%5B3%5D.pdf