Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

onsdag 5. oktober 2022

Innholdsfortegnelse - Mentorering i grupper

 

Innholdsfortegnelse (foreløpig)
BOK 1.     
Mentorering i grupper
en verktøykasse for den eller de som skal tilrettelegge for mentorordninger.

I startfasen har jeg «knadd» en del på hvordan boken skal struktureres og med det navn og rekkefølge på kapitler. Jeg vil nok fortsatt gjøre endringer, men tenkte å dele den innholdsfortegnelsen jeg arbeider med akkurat nå.  De 4 første kapitlene går på forhold man bør forholde seg til før man setter i gang en mentorordning. Kapitel 5 -10 tar for seg gjennomføringen av en mentorordning frem til og med mottaket. Kapitel 11-12 omhandler forhold man må arbeidet med dersom mentorordningen skal vare hele det første året, og 13-14 om hvordan man følger opp med tanke på å videreføre ordningen. 

1. Hva kan dere oppnå med mentorering i grupper? 

2. Hvilket ambisjonsnivå har dere?  
         
     
3. Hvem skal gjøre jobben?           

4. Rammebetingelsene
  
5.
Få med organisasjonen

6. Mentorene   
  

7. Studentene  

8. Informasjon før oppstart

9. Koordinering i forkant

10.
Oppstarten - Mottaket

11. Hvorfor ha en mentorordning hele det første året?    

12. Utfordringer med en mentorordning hele det første året

13. Evaluering       

14. Å få mentorordningen til å vare

15.Ressurser