Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

lørdag 6. september 2014

Løypemelding september 2014
Har nå fått 10 konsulentuttalelser på boken med mange konstruktive innspill til forbedringer, men ikke minst en unison bekreftelse på at jeg er på rett vei og at dette blir en bok som kan bli nyttig for mange. Eller som en skrev(rødme rødme) : 

Min mening er at boken gir leseren en grundig og helhetlig innføring i frafallsproblematikken i høyere utdanning. Boken er proppfull av kunnskap og kloke refleksjoner, og vil være et nyttig verktøy for alle som ønsker å jobbe metodisk og systematisk med frafall. Den kan brukes som et oppslagsverk for støtte til utforming av egne tiltak, eller leses fra perm til perm for en oversikt over faktorer som påvirker frafall blant studenter.

Jeg trenger noen uker til å gjøre nødvendige endringer før boken går til grafisk utforming.
Satser fortsatt på å ha den klar i november
.