Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

fredag 18. november 2022

Bli med på arbeidsseminar om bøkene

til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning
5 - 6. desember, ved NTNU Trondheim 

Arbeidsseminaret vil bli innledet med en beskrivelse av hva bøkene vil komme til å inneholde og hvordan de er tenkt brukt.

Deretter vil det bli lagt opp til diskusjoner i grupper hvor deltagerne får mulighet til å spille inn hva de trenger av bøkene for sitt arbeid. Ideen er at forfatteren skal få tilbakemeldinger, tips, ideer og forslag. Hensikten er å gjøre bøkene mest mulig relevante og anvendelige.
Deltagerne vil gjennom seminaret få en helhetlig skisse på alle sider av å drive et tiltak med - Mentorering i grupper. I tillegg vil man kunne lytte inn på kollegers vurdering av utfordringene med eksisterende ordninger de driver, og hva som har fungert spesielt godt.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar