Se mer om foredrag, bøker, kurs mm.

torsdag 23. juni 2022

Nytt bokprosjekt - Mentorere i grupper

Mentorordninger er blitt et viktig virkemiddel for å oppnå mestring og bedre psykisk helse blant studenter i høyere utdanning. Målet er at færre faller fra og at antallet som trenger psykisk helsehjelp reduseres. Det eksisterer imidlertid lite litteratur på norsk som kan støtte opp under arbeidet.


Jeg har mottatt stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO) og har inngått en avtale med Fagbokforlaget om å utforme to bøker.

1.      Mentorering i grupper; er planlagt som en verktøykasse for den eller de som skal tilrettelegge for mentorordninger.

2.      Mentorguide; er tenkt for den som skal være mentor, og som en viktig støtte for den som skal organisere mentorordninger.

Jeg planlegger å utvikle de to bøkene sammen

Her på bloggen er tanken å dele ulik informasjon og problemstillinger under arbeidsprosessen, i håp om at dere der ute gir meg tilbakemeldinger, tips, ideer, forslag eller ris og ros. Hensikten er å gjøre boken mest mulig relevant og anvendelig. Er du interessert i å følge prosessen anbefaler jeg deg å følge denne bloggen nederst til høyre.

Tilbakemeldinger kan gjøres her på bloggen, eller ved å sende epost til: hs@haas1.no

Til orientering:
Boken Å tilrettelegge for at studentene skal lykkes er nå også overlatt Fagbokforlaget for distribusjon. Se her

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar